Van oudsher heeft Uitgeverij Jan van Arkel altijd met een kritische blik naar maatschappelijke ontwikkelingen gekeken en boeken gepubliceerd waar de aarde, het milieu en de menselijke maat centraal staan.  Zaken aan de kaak stellen en mensen bewust maken.

Dat past nog steeds in onze doelstelling, al hebben we de focus verlegd naar doen. Misschien wel omdat we ons bewuster worden dat dingen anders kunnen en anders moeten. Misschien nog niet de politiek, maar bottom up zie je het steeds meer om je heen. Mensen die wel willen, zoeken naar stappen die ze kunnen zetten, geïnspireerd door pioniers en groene koplopers.

Laten we het zo zeggen: Jij maakt het verschil. Wij maken daar de boeken voor.

Heleen Gierveld
Uitgever

bloemetje-oranje

Uitgeverij Jan van Arkel
Hooghiemstraplein 32
3514 AX Utrecht

info@janvanarkel.nl

De groeneboekenshop.nl is de webshop van Uitgeverij Jan van Arkel.

www.groeneboekenshop.nl

Volg ons op