Naar een duurzame en rendabele agrarische sector

Biodivers boeren De meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf

Jan Willem Erisman en Rosemarie Slobbe

2019, 240 p., € 29,95
illustraties
9789062240487

Er is veel maatschappelijke draagkracht voor een veerkrachtiger, natuurlijker landbouwsysteem. Boeren willen blijven boeren, burgers willen een betere connectie met de natuurlijke omgeving en consumenten willen een gezondere leefstijl. Biologisch, natuurinclusief, kringlooplandbouw, circulair, agro-ecologie – welk label er ook aangehangen wordt, een integrale aanpak is nodig om deze omslag in de landbouw te kunnen realiseren.

Een goede biodiversiteit is de basis van een gezond agrarisch bedrijf en een gezonde landbouwsector. Die biodiversiteit vormt een essentieel onderdeel van de langetermijnvisie vanuit de overheid die de landbouw in Nederland binnen de kwaliteit van de leefomgeving met oog voor de bodem een lange termijn economisch perspectief biedt. Daarnaast dragen ook burgers, business en consumenten een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze omslag.

Biodivers boeren brengt deze elementen samen. Het legt de nadruk op de functionaliteit van agro-ecologie, hoe een agrarisch bedrijf baat kan hebben bij verschillende agro-ecologische maatregelen en welke keuzes een boer van nu kan maken en welke ingrepen het overwegen waard zijn. Ook wordt er ingegaan op de maatregelen die alleen de overheid kan nemen,  en welke verantwoordelijkheid de agrobusiness, de burger en consument dragen.

Dit boek is geschikt voor boeren in opleiding, ondernemers in het boerenbedrijf, landschapsspecialisten, maar ook voor bestuurders, beleidsontwikkelaars en opiniemakers is dit een verhelderend boek.

Boek Biodivers Boeren

Het boek is gebouwd op drie pijlers: 

+ Allereerst wordt duidelijk gemaakt hoezeer een gezonde bodem ten grondslag ligt aan elke biodiverse aanpak, daar ligt de kiem van een veerkrachtige bedrijfsvoering. In twee aparte, praktische hoofdstukken worden de akkerbouwsector en melkveehouderij vanuit dit natuurinclusieve perspectief belicht.
Als tweede belangrijke poot belichten de auteurs de zo dringend nodige regionale aanpak, zodat een boerenbedrijf ingebed is in versterkende landschapselementen.
Ten derde beschrijft Biodivers boeren de invloed van de agrobusiness, de concurrentie en de rol van de overheid en hoe we los moeten komen van mechanismes van de afgelopen vijftig jaar.

Wat de auteurs misschien wel het allermeest duidelijk maken is dat alleen in een mix van deze drie pijlers vooruitgang in een biodivers landbouwsysteem geboekt kan worden.

Jan Willem Erisman

Jan Willem Erisman is verbonden aan de VU als hoogleraar Integrale Stikstofstudies en directeur van het Louis Bolk Instituut, een toonaangevend kennisinstituut op het gebied van duurzame en natuurinclusieve landbouw.
Tevens is Erisman voorzitter van de Kwaliteitsraad van Stichting Veldleeuwerik, panellid zorgvuldige veehouderij voor de Provincie Noord-Brabant en lid van de Gezondheidsraad.

Rosemarie Slobbe

Rosemarie Slobbe is werkzaam bij Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving als business developer duurzame landbouw en groene leefomgeving. Slobbe ontwikkelt hier samenwerking tussen HBO en MBO studenten met het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.

bloemetje-oranje

Uitgeverij Jan van Arkel
Hooghiemstraplein 32
3514 AX Utrecht

info@janvanarkel.nl

De groeneboekenshop.nl is de webshop van Uitgeverij Jan van Arkel.

www.groeneboekenshop.nl

Volg ons op